Boven de doopvont: “Kerk in het midden”

Het participatieproject “Kerk in het midden” werd op 9 maart 2017 officieel opgestart. De trekkers van dit project zijn:

  • Dienst Erfgoed van Provincie Oost-Vlaanderen
  • Vormingplus Gent-Eeklo vzw
  • Open Kerken vzw

Tijdens dit Plattelandplusproject zullen twee pilootkerken begeleid worden die in de toekomst een neven- of herbestemming zullen krijgen. Het is de bedoeling dat samen met de lokale bevolking nagedacht wordt en gezocht wordt naar een geschikte bestemming van hun specifieke landelijke parochiekerk.

Als buurtbewoner voel je je misschien minder betrokken bij het kerkgebouw. Toch kan je iets betekenen als je betrokken wordt in dit gesprek.

  • Behoeften en sluimerende initiatieven kunnen elkaar kruisen.
  • Terug een grotere gemeenschap vormen rond de kerk.
  • Meer betrokkenheid kan tot beter beheer en onderhoud leiden.

Om dit project te volgen hebben we een eigen website www.kerkinhetmidden.be en kan je ons volgen op Facebook.

Het resultaat van dit twee-jarig project is het opstellen van een stappenplan. Een leidraad waarbij met inspraak van de lokale bevolking kan gezocht worden naar een geschikte neven- of herbestemming van de landelijke parochiekerk. Andere goede praktijkvoorbeelden van participatie die tot inspiratie kunnen leiden, komen eveneens in het eindresultaat.