“Kerk in het midden” heeft de steun van….

De projectpartners laten zich op regelmatige tijdstippen begeleiden en adviseren. Dit project krijgt alvast de medewerking van:

  • CRKC (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw)
  • Bisdom Oost-Vlaanderen
  • Roel De Ridder, dr. Architect, medeauteur van “Het open kerkgebouw” 2014
  • Sint-Lucas Brussel, School of Arts
  • Vzw Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen
  • Erfgoedcel Meetjesland