Nieuwe toekomst voor Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk in Overslag-Wachtebeke

IMG_3833

De kogel is door de kerk, er ligt een voorstel voor herbestemming van de kerk van Overslag (Wachtebeke) op tafel. De ‘Overslagnaar’ ziet voor het gebouw een toekomst als multifunctionele ruimte voor cultuur en vrije tijd, ontmoeting en kleinschalige commerciële activiteiten.

 

Dit voorstel kwam er na een jaar waarin het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en Vormingplus Gent-Eeklo verschillende mensen en groeperingen naar hun mening vroegen. Het voorstel dat er ligt, wordt nu verder uitgewerkt door het gemeentebestuur. De Provincie start ondertussen met een tweede herbestemming, namelijk in Dikkelvenne (Gavere). Uit deze twee participatietrajecten zullen de leerpunten gebundeld worden in een document dat eenieder die een kerk wil herbestemmen, kan gebruiken.

 

Toekomst voor kerk van Overslag

Voor de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk in Overslag wenkt een nieuwe toekomst…Dat leiden we af uit het eindrapport van ‘Kerk in het midden’ dat vandaag aan het kerk- en gemeentebestuur en de volledige lokale gemeenschap werd overhandigd. Het kerkgebouw gaat waarschijnlijk een toekomst tegemoet als multifunctioneel gebouw waarbinnen een combinatie van functies uit drie pijlers, namelijk cultuur/vrije tijd, commercieel en sociaal mogelijk is.

 

De projectpartners van ‘Kerk in het midden’, Provincie Oost-Vlaanderen en Vormingplus Gent-Eeklo, begeleidden een jaar lang verschillende Overslagse verenigingen en inwoners in de zoektocht naar een herbestemming. Gedeputeerde voor erfgoed Jozef Dauwe: “Het provinciebestuur is al lang bezig met religieus erfgoed. Met het project ‘Kerk in het midden’ maken we een echte doorstart op dit vlak. Cruciaal hier is dat de toekomstideeën vanuit de lokale gemeenschap komen. De eigenheid van Overslag en de noden en behoeften van de bevolking staan centraal. Zo komen we samen tot een gedragen voorstel voor herbestemming van de kerk”.

 

Uit het traject blijkt dat het kerkgebouw opnieuw in het midden van de gemeenschap kan komen te staan wanneer het ingevuld wordt als een multifunctionele ruimte. Het kerkgebouw, als overdekte openbare ruimte, en in het verlengde het kerkplein, dat groener en veiliger mag, staan in verbinding en versterken elkaar als ontmoetingsplek in Overslag.

 

Wat nu?

Dit eindrapport is het startschot voor nieuwe acties. Tot midden 2019 gaan er nog wekelijks erediensten door in het gebouw, maar ondertussen wordt er niet stilgestaan. Het gemeentebestuur van Wachtebeke plant een haalbaarheidsonderzoek over wat er nodig is om deze herbestemming te realiseren. De lokale gemeenschap gaat ook verder met concretere acties, zoals onderzoek naar beheervormen en timmert op die manier gestaag verder aan de toekomst van het kerkgebouw en bij uitbreiding het dorp.

 

Inzichten meegenomen naar Dikkelvenne

Het project ‘Kerk in het midden’ is nog niet ten einde, vanaf begin 2019 start de begeleiding van een tweede pilootkerk, namelijk de Sint-Petruskerk in Dikkelvenne. Ook daar krijgt het dorp de kans om de toekomst van het gebouw mee te bepalen. De toenemende betrokkenheid bij en zorg voor de kerk als erfgoed- en gemeenschapsgebouw hopen we ook daar – net zoals in Overslag – te zien groeien.

 

 

Klik hier voor het eindrapport Kerk in het midden-Overslag Wachtebeke.