Overslagse participatie krijgt vorm!

DSC_0054

Drie parallelle trajecten met een gezamenlijk toonmoment tijdens het kermisweekend van 8 – 9 september 2018 kregen vorm. Door parallel, naast en met elkaar naar een gemeenschappelijk toonmoment te werken betrekken we verschillende doelgroepen binnen de Overslagse gemeenschap en nemen we de drie pijlers van het project (betekenis van het gebouw, zoeken naar een nieuw gebruik en overgangsbeleving) meteen mee in het parcours.

 

De mensen die al jaar en dag nog steeds het kerkgebouw van Overslag gebruiken zijn natuurlijk de parochianen. Voor hen voorzien we het eerste inspraakmoment na de eredienst. We hebben daarbij aandacht voor hun bezorgdheden, hun wensen voor de kerk in aanloop tot de laatste eredienst en of zij nood hebben aan een afscheidsmoment.

 

Een tweede traject is dit van de verhalen en betekenisgeving m.a.w. de betekenis van het gebouw, begraafplaats en plein voor de gemeenschap zoeken. Er zullen verschillende mogelijkheden zijn om je verhaal of herinnering vast te leggen tijdens een interview (beeld en/of klank). Heb je zelf nog ideeën hierrond, laat het ons dan weten! Net zoals die paar mensen die ons een mooi verhaal stuurden per e-mail… (kerkinhetmidden@oost-vlaanderen.be)

 

Het derde traject, toekomstvisie, is het breedste traject. Verschillende groepen van ouderen en jongeren, tot zelfstandigen, enzovoort spreken we hierin aan. Tijdens participatiesessies, zullen we de lokale Overslagse ideeën over de toekomst in kaart brengen. Na elke sessie distilleren we hier de essentie uit om er volgende participatiesessies mee te verrijken.

 

We gaan ook aan de slag met creatieve geesten, knutselaars en (amateur)kunstenaars uit alle mogelijke disciplines. We zochten/zoeken schilders, tekenaars, fotograferen, schrijvers, zangers, muzikanten, kleibewerkers, beeldhouwers, mensen die naaien of breien, kortom iedereen die creatief bezig is. Verhalen, herinneringen, betekenissen, wensen en dromen die iets te maken hebben met Overslag, de kerk en het plein, kunnen jullie in (woord en) beeld brengen tijdens deze sessies.

De Sint-Laurens school zet in op een tekenopdracht – in de breedste zin van het woord – waarvan de resultaten getoond worden tijdens de Overslagse Meifeesten (13 mei 2018).

 

Voor een overzicht van de activiteiten: klik hier.

Hoe massaler iedereen in Overslag meedoet aan de inspraak en participatie, hoe meer invloed jullie hebben op de toekomst!

 

Overslag is echt aan de slag met haar toekomst!