Parochiekerk Overslag dient aanvraag in voor haalbaarheidsstudie bij Projectbureau Herbestemming Kerken

IMG_3752

De gemeente Wachtebeke en het kerkbestuur van Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk in Overslag dienen samen de aanvraag in voor een haalbaarheidsstudie in bij het Projectbureau Herbestemming Kerken. Deze stap is een rechtstreeks gevolg van het traject dat ze als eerste pilootkerk in 2018 doorliepen. In november 2018 ontvingen ze het eindrapport van het participatietraject ’Kerk in het midden’, een plattelandsproject dat opgezet werd door Provincie Oost-Vlaanderen en Vormingplus Gent-Eeklo.

 

Hiermee is de relevantie van het project “Kerk in het midden” bewezen waarin niet zomaar willekeurig op zoek wordt gegaan naar een neven- of herbestemming van de landelijke parochiekerken. De lokale gemeenschap en inwoners krijgen in het project een stem in de manier waarop ‘hun’ kerkgebouw in de toekomst zal gebruikt worden en daarin worden hun gemeenschappelijke, lokale noden en behoeften meegenomen. Dit is belangrijk voor het Projectbureau Herbestemming Kerken die voor hun projecten belang hechten aan een groot en gedragen lokaal draagvlak om hun haalbaarheidsstudie uit te voeren.

Door de aanvraag voor een haalbaarheidsstudie bevestigt de gemeente haar engagement in het traject voor de toekomstige herbestemming van de kerk. Daarbij is het de bedoeling dat de parochiekerk nog steeds kan dienen als centrale ontmoetingsplek. Uit het Kerk in het middentraject bleek dat de Overslagnaar het gebouw in de toekomst graag ingevuld ziet als een multifunctionele ruimte voor cultuur en vrije tijd, ontmoeting en kleinschalige commerciële activiteiten.

Eind april weten we of de parochiekerk in Overslag geselecteerd zal zijn… wordt vervolgd!