Participatiesessies op til in Overslag!

IMG_9821

Om het participatietraject vorm te geven, werd in november een kerngroep in Overslag samengesteld. Hierin zitten de personen die betrokken zijn bij de kerk en diegenen die mee de toekomst van hun gemeenschap willen vormgeven. Dit zijn nog geen inspraaksessies.

Dinsdag 16 januari 2018 werd concreet nagedacht over hoe de inspraaksessies eruit zullen zien. We organiseren specifiek voor de kerkgangers, de creatievelingen, de ouderen, de jongeren en het brede publiek.

Een overzicht van de eerste momenten:

  • Maandag 5 februari 2018 om 19u30 (Zwarte Ruiter) startoverleg om het creatief traject uit te werken. Alle creatievelingen van woord en beeld tot handwerk zijn van harte welkom!
  • Zondag 18 februari 2018 in de kerk na de eredienst.
  • Vrijdag 23 februari 2018 zijn we aanwezig tijdens de Openbewonersvergadering.

 

Wil je deelnemen om dit traject verder vorm te geven? Wil je je schouders zetten onder dit project? M.a.w. wil je deel uit maken van de kerngroep? Contacteer ons en laat het weten. Mail naar kerkinhetmidden@oost-vlaanderen.be of bel ons op 0470 20 29 17.