Trajectverloop

Het traject in Dikkelvenne startte anders dan in Overslag. Een mooi voorbeeld dat een participatietraject telkens maatwerk is volgens de situatie en de gemeenschap ter plaatse!

We kozen samen met het kerk- en gemeentebestuur ervoor om eerst achter de schermen te werken en alles voor te bereiden.

Er werd na de zomer van start gegaan met een kerngroep waarin het traject in grote lijnen werd uitgestippeld door het kerkbestuur dat eigenaar is en de lokale belanghebbenden. Het startmoment (2 februari 2019) en de eerste brainstormsessies werden vastgelegd.

Om de start van Kerk in het midden in het dorp aan te kondigen werd door Monumentenwacht Oost-Vlaanderen een grote banner met vraagteken aan de kerk opgehangen.

Hoe de ideeën uit deze brainstormsessies zullen verwerkt worden, wordt nog besproken. Dus wordt vervolgd....

c Gafodi - Goeman
IMG_4067

Startmoment

Kerk in het midden – Dikkelvenne begon officieel met een startmoment in de kerk op 2 februari 2019.

Tijdens dit moment werden er verschillende activiteiten georganiseerd door de lokale gemeenschap. Naast informatie over 'Kerk in het midden', waren er optredens van Starz on Stage, Hanne Verleysen en het saxofoonkwartet van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Gavere. De kinderen van de lokale basisschool presenteerden hun 'Dol-fijne' dromen voor de kerk, er was een legobouwstand, kindergrime maar eveneens een koffie- en drankenbar, pannenkoeken en soep.  

De aanwezigen werden ook uitgenodigd voor de geplande brainstormsessies en kregen allemaal een verhalen- en toekomstkaart die ze ingevuld in de brievenbus kunnen deponeren.

Startsituatie Sint-Petruskerk Dikkelvenne

In totaal stelden 22 kerken zich kandidaat bij de oproep voor de tweede pilootkerk van Kerk in het midden. Na een grondige selectie werd de Sint-Petruskerk in Dikkelvenne (Gavere) geselecteerd. De gemeente Gavere stelde in 2017 onder begeleiding van de Intercommunale Veneco een kerkenbeleidsplan op. De voorbereiding hiervan gebeurde door een stuurgroep bestaande uit gemeentefunctionarissen en leden van de kerkbesturen.

Voor Dikkelvenne werd beslist om tot 2020 de kerk te gebruiken voor de eredienst en in dat jaar zou er een algemene evaluatie plaatsvinden. Deze planning werd ingehaald door de realiteit want de laatste eredienst vond plaats op 1 juli 2018. De intentie in het kerkenbeleidsplan van Gavere om  naar een nieuw of extra gebruik van de kerken te zoeken door participatie sluit volledig aan bij het opzet van Kerk in het midden. De urgentie hiervan was één van de doorslaggevende factoren om deze kerk te selecteren.

IMG_2299
met kerkhof

Historische achtergrond Sint-Petruskerk Dikkelvenne

Paul Deprez

 

Groot-Gavere beschikt over zes kerken: Sint-Amanduskerk (Gavere), Sint-Martinuskerk (Asper), Sint-Pietersbandenkerk (Semmerzake), Sint-Martinuskerk (Vurste), Sint-Bavokerk (Baaigem) en Sint-Petruskerk (Dikkelvenne).

De grond waarop de huidige Sint-Petruskerk in Dikkelvenne staat, werd geschonken door barones de Spangen van het aanpalend kasteel Baudries. De bouw van de nieuwe kerk werd eveneens door haar gesteund ter vervanging van de afgebrande "oude" kerk in 1824. Deze laatste stond op de wijk “De Rotse”, waar zich nu de kapel en de fontein ter ere van de heilige Christiana zijn.

De kerkelijke parochie Dikkelvenne schijnt één der oudste uit de streek te zijn. De stichting ervan houdt sterk verband met de legendes die men opbouwde rond de heilige Hilduardus en de heilige Christiana. Hilduard, een Franse bisschop, zou naar aanleiding van een visioen van de heilige Petrus immers naar Vlaanderen zijn gekomen om er het christelijke geloof te verspreiden. Ter hoogte van de plaats Steenborn, later Dikkelvenne genoemd, ontmoette hij een kleine groep gelijksgezinde christenen onder leiding van de Engelse bekeerlinge Christiana, naar verluidt van koninklijke afkomst. Beiden zijn uiteindelijk omwille van hun geloofsdaden patroon en patrones van Dikkelvenne, Dikkele en Dendermonde geworden. In de 16de eeuw werden delen van de relieken van deze heiligen, en de heilige Borromeus, overgebracht vanuit Dendermonde. In 1665 werd de broederschap van deze twee heiligen gesticht in Dikkelvenne. Behalve het onderhouden van deze overeenkomst en de instandhouding van de cultus van beide heiligen te Dikkelvenne, zijn weinig specifieke activiteiten van deze instelling gekend.

 

De sobere driebeukige kerk heeft een eenvoudige classicistisch, bepleisterd en wit beschilderd interieur. Ze werd ingezegend in 1826. In 1920 waren er grote herstellingswerken als gevolg van de beschietingen uit WO I. Het kerkhof werd eind 20ste eeuw ontmanteld en vervangen door een plein.

Het interieur telt logischerwijs verschillende schilderijen en beelden van de heilige Christiana. De classicistische eiken preekstoel van Andries Delcourt dateert uit 1778. In de typisch witte medaillons uit deze periode staan de profielen van de heilige Petrus en heilige Antonius. Verder in de kerk staan twee 17de-18de eeuwse gepolychromeerde beelden van dezelfde heiligen. Een opmerkelijk schilderij is deze van jonkheer Philippe Piers de Raveschoot. Hij schilderde rond 1960 een drieluik met de geschiedenis van de patroonheiligen Hilduardus en Christiana.

Bij het verlaten van de kerk ziet men het doksaal met het Van Peteghem-orgel in een orgelkast van B. Latte uit Gavere (1839). Deze werd in de jaren 1970 opzijgeschoven en gedeeltelijk ontmanteld om een glasraam ter ere van burgemeester André DeRouck te plaatsen.