IMG_2299

Startsituatie Sint-Petruskerk Dikkelvenne

In totaal stelden 22 kerken zich kandidaat bij de oproep voor de tweede pilootkerk van Kerk in het midden. Na een grondige selectie werd de Sint-Petruskerk in Dikkelvenne (Gavere) geselecteerd. De gemeente Gavere stelde in 2017 onder begeleiding van de Intercommunale Veneco een kerkenbeleidsplan op. De voorbereiding hiervan gebeurde door een stuurgroep bestaande uit gemeentefunctionarissen en leden van de kerkbesturen.

Voor Dikkelvenne werd beslist om tot 2020 de kerk te gebruiken voor de eredienst en in dat jaar zou er een algemene evaluatie plaatsvinden. Deze planning werd ingehaald door de realiteit want de laatste eredienst vond plaats op 1 juli 2018. De intentie in het kerkenbeleidsplan van Gavere om  naar een nieuw of extra gebruik van de kerken te zoeken door participatie sluit volledig aan bij het opzet van Kerk in het midden. De urgentie hiervan was één van de doorslaggevende factoren om deze kerk te selecteren.

Trajectverloop

Hoe het traject concreet zal verlopen in Dikkelvenne is nog helemaal niet zeker. We gingen pas van start en werken na de zomer verder uit. We kiezen er samen met het kerk- en gemeentebestuur ook voor om eerst achter de schermen te werken en alles voor te bereiden. Pas als de eerste stappen concreet zijn, wordt het ruime publiek betrokken. Wordt vervolgd dus…

tegel zin in participatie
VORM_006_Flyer_Dikkelvenne

Publieksmoment

Kerk in het midden – Dikkelvenne werd pas opgestart. Kort na het publieksmoment zullen de participatiesessies volgen. Vermoedelijk zal het publiekmoment eind januari 2019 plaatsvinden.

Historische achtergrond Sint-Petruskerk Dikkelvenne

Wordt aan gewerkt!

rond de tafel met KiM logo shutterstock_461954263