Wie wordt de tweede pilootkerk?

vraagteken

Wil je net zoals de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk in Overslag intensief begeleid worden in de zoektocht naar een nieuw of extra gebruik van je parochiekerk? Wil je de lokale gemeenschap daarbij betrekken en laten participeren? Wil je als kerk- of gemeentebestuur de kans geven aan de bewoners, gelovigen en niet-gelovigen, jong en oud om het kerkgebouw opnieuw een centrale plaats te geven?

 

Als pilootkerk ga je samen met alle betrokkenen en geïnteresseerden op zoek naar een geschikt nieuw of extra gebruik (neven- of herbestemming) van je kerk. De dienst Erfgoed van Provincie Oost-Vlaanderen, Vormingplus Gent-Eeklo en Open Kerken staan je in het project “Kerk in het midden” met raad en daad bij en begeleiden het volledige participatietraject. Met dit project kan het gemeente- en het kerkbestuur meer betrokkenheid van de lokale gemeenschap stimuleren.

 

De voorwaarden om jouw kerk kandidaat te stellen zijn eenvoudig.

  • Er is een goedgekeurd kerkenbeleidsplan
  • De kerk bevindt zich in een plattelandsgemeente. “Kerk in het midden” is een Platteland Plusproject. Alle Oost-Vlaamse gemeenten met uitzondering van Aalst, Gent en Sint-Niklaas komen in aanmerking.
  • Er is een goede samenwerking tussen kerk- en gemeentebestuur.
  • Er is bereidheid om in te stappen in een breed en diepgaand participatietraject met inwoners.
  • Er is een positief engagement van kerk- en gemeentebestuur ten aanzien van het participatietraject en de resultaten ervan.

 

Stel je kandidaat voor 1 maart 2018 via kerkinhetmidden@oost-vlaanderen.be.

 

Vragen?

Bezoek onze website www.kerkinhetmidden.be voor meer informatie, volg ons op Facebook (Kerk in het midden) of mail naar kerkinhetmidden@oost-vlaanderen.be